احتراما به استحضار می رسانداین شرکت هیچ گونه نمایندگی انحصاری و غیر انحصاری حقیقی و حقوقی در زمینه بازرگانی و فروش در هیچ نقطه ای از کشور نداشته و جهت تضمین کیفیت محصولات این شرکت با اسناد معتبر مستقیما از کارخانه بارگیری و به مشتریان محترم (در کارخانه) کما فی السابق تحویل می گردد.