این محصول برای فراودهای دریایی همچون نگهداری ماهی ومیگو به صورت تازه،فیله های ماهی ،فراوری میگوو ماهی پخته شده،همچنین یک عامل جلوگیری کننده ازلزج شدن این فراورده ها می باشدو نیز مناسب برای بهبود بافت پنیرهای نرم وپنیرهای فراوری شده است.پلی فسفات سدیم با قابلیت حلالیت بالا،مناسب برای انواع محصولات دریایی به منظور :

  • افزایش ظرفیت نگهداری اب محصول.
  • کاهش افت پخت ،فریزکردن ومنجمدکردن فراورده.
  • بهبودبافت،رنگ،ظاهروهمچنین حفظ ارزش غذایی محصول.
  • جلوگیری از اکسیداسیون وتند شدن ونتیجه حفظ طعم طبیعی فراورده.
  • تنظیم کننده pH محصولات
  • استابلایزر
  • امولیسفایر
  • بافت دهنده استفاده می گردند.