پلی فسفات ها از فاسد شدن واکسید شدن چربی ها جلوگیری می کنندکه در صورت عدم مصرف به تضعیف طعم گوشت های فراوری شده منتهی میشود.پلی فسفات ها همچنین به عنوان جلوگیری کننده ازفسادمیکروبیولوژیکی در گوشت های فراوری شده استفاده میشودونهایتاباعث افزایش ماندگاری کالاوثبات کیفیت درطولانی مدت خواهد شد.

ترکیبات نمک های فسفات که جهت فراورده های گوشتی اعم از گوشت دام،طیوروابزیان(ماهی ومیگو)بسیار متنوع است ومعمولاتامین کنندگان این نوع نمک ها براساس نیازمشتریان وموادمورد مصرف ان هانمک های فسفات فرموله شده طراحی وتولیدمیکنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

:Important the flavor*     

Polyphosphates  prevent fats to putrefy and oxidize in which their absence cause the meat flavor to lose its high quality. In addition, they prevent microbiological dacay of processed meat such that finally the stability and quality increase in long term. They are used in different meat including sea food products as well